#430] Tín chỉ làm việc là gì?Tại sao rất quan trọng? Làm sao có TCLV?

  01 Th9 2021  LeDinhVlogsusa#cuocsongmy#ansinhxahoi#tinchilamviec
LeDinh không phải là CPA, không phải là luật sư, không phải là chuyên gia và cũng không làm cho cơ quan chính phủ! Những chia sẽ ở kênh LeDinh vlogs- USA chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Quý vị phải là người tự xác minh, tự đưa ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể của mình và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Nếu quý vị muốn có những lời khuyên cụ thể, chính thức (legal advice) hãy liên hệ với các dịch vụ, các chuyên gia CPA, Accountant (kế toán), Attorney (luật sư)…để họ có thể xem hồ sơ cho trường hợp cụ thể của quý vị.
DISCLAIMER:
This video and my comments are made according to only my personal experiences. This video is only for information, not for legal advice. It is the responsibility of the viewers to verify all information as information may be inaccurate or outdated. LeDinh is not a CPA, attorney, insurance agent, lender, EDD, or other government employees or financial advisor. The content in this video shall not be construed as legal, financial, tax, government, or other advice. You are urged to contact a certified professional or lawyer to help your individual needs

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

15 thoughts on “#430] Tín chỉ làm việc là gì?Tại sao rất quan trọng? Làm sao có TCLV?

  1. Cam on Em da thong tin huu ich , ve phan Chi , muon hoi Em la Chi da la m viec tren dat My hon 20 nam , khoang. 23 nam vay den sang nam Chi 62 tuoi , Chi khai ve huu , Chi co the lanh duoc khoang bao nhieu ,co the cho Cho boet ,cam on Em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.