Biến thể delta nguy hiểm như thế nào?

  01 Th9 2021  Khi biến thể Delta xuất hiện, rất nhiều người lo lắng đặt câu hỏi về khả năng lây nhiễm, độc lực của chủng này, đặc biệt là mối quan tâm về hiệu quả của vắc xin với biến thể này.

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.