Cách Thợ Vườn Làm Chuồng Chó Đúng Tiêu Chuẩn || Make A Dog Pen With A Cooling System

  24 Th8 2021  Hôm nay mình sẽ làm 1 chiếc chuồng chó theo cách riêng, gắn ray để đóng mở tấm chắn cách nhiệt. đây là phần 1 mọi người hãy theo dõi mình sẽ có video chế hệ thống làm mát trong phần 2, chế hệ thống làm mát bằng block tủ lạnh cũ nhé !
#poodle
#chuongcho
#lammatchocho

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

21 thoughts on “Cách Thợ Vườn Làm Chuồng Chó Đúng Tiêu Chuẩn || Make A Dog Pen With A Cooling System

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.