Cô Hồn Là Gì? Tại Sao Phải Cúng Cô Hồn? Những Điều Nên Làm Và Kiêng Kỵ Trong Tháng Bẩy Cô Hồn #cohon

  24 Th8 2021  Cô Hồn Là Gì? Tại Sao Phải Cúng Cô Hồn? Những Điều Nên Làm Và Những Điều Kiêng Kỵ Trong Tháng Bẩy Cô Hồn #thangcohon

Cô hồn theo quan niệm dân gian được hiểu là những hồn ma cô đơn, đây là những linh hồn chưa được siêu thoát vẫn còn vất vưởng trên thế gian. Và cô hồn dã quỷ theo dân gian là những hồn ma, quỷ lang thang cô độc không có nơi trú ngụ và thường ở nay đây mai đó.
#cohon #cungcohon #thangcohon #cacloaicohon #kiengkythangcohon #lamgithangcohon #thangbay #vulan #tamlinh

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

1 thought on “Cô Hồn Là Gì? Tại Sao Phải Cúng Cô Hồn? Những Điều Nên Làm Và Kiêng Kỵ Trong Tháng Bẩy Cô Hồn #cohon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.