Dảk Dảk Bủh Bủh Là Gì? | Black Comedy Là Gì ? | Dark MEME Là Gì ? | Từ Điển Internet#tudieninternet #blackcomedy #dark

Dảk Dảk Bủh Bủh Là Gì? | Black Comedy Là Gì ? | Dark MEME Là Gì ? | Từ Điển Internet

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

33 Comments

  1. Chỉ là vui đùa trên mạng. Không phải là thứ gì đó đáng để bàn nhiều. Nếu mà cần phải nói, thì nó không phải là tiếng Việt, chẳng phải tiếng Anh, và không hề tốt cho ngôn ngữ và việc truyền tải ngôn ngữ. Hy vọng nó sẽ bị quên lãng và coi thường càng nhanh càng tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *