Điển Tâm Là Gì ? 22 câu Vấn Đạo – Khóa Phát Tâm Tu Thiền – Thiền Viện Nhẫn Hòa 18-9-1987

  12 Th8 2021  00:00:36 Câu hỏi 1: Nhận oán làm ân
00:01:20 Câu hỏi 2: Điển Tâm là gì?
00:02:05 Câu hỏi 3: Tại sao ta phải chú trọng vào Tâm
00:02:58 Câu hỏi 4: Những luồn điển của chúng con có giúp đở cho Thầy không?
00:04:04 Câu hỏi 5: Không mở máy ngồi thiền vẫn nghe lời Thầy giảng, có phải Thầy đến giảng cho con?
00:04:46 Câu hỏi 6: Những lúc co lưởi răng kề răng có nên niệm chậm hay niệm như thường?
00:05:05 Câu hỏi 7: Nằm mơ thấy nói:”để tao làm” như vậy hồn hay vía nói?
00:05:18 Câu hỏi 8: Thầy có theo học ở hội thông thiên học có đúng không?
00:07:42 Câu hỏi 9: Thông thiên học là gì?
00:09:48 Câu hỏi 10: Khi ăn thịt thì đỉnh đầu rút và đến những nơi không trong sạch thì đỉnh đầu rút, thì lúc đó phải niệm Phật hay niệm chú?
00:10:51 Câu hỏi 11: Làm Pháp Luân trong phòng toàn mùi hôi như vậy có lợi hay có hại?
00:11:12 Câu hỏi 12: Làm Chưởng Hưởng Dưỡng Khí hít hơi vào đền mỏ ác, điểm mỏ ác là chổ nào?
00:11:24 Câu hỏi 13: Phần Hồn có chủ quyền trọn vẹn không?
00:11:54 Câu hỏi 14: Cố gắng niệm Phật để cho luồn điển đi làm việc, có phải là phần điển hồn xuất ra?
00:12:24 Câu hỏi 15: Tu tại thiền viện tốt hay tu tại gia tốt?
00:13:25 Câu hỏi 16: Tại sao có nhiều bạn đạo mong muốn lên thiền viện học?
00:14:05 Câu hỏi 17: Mỗi lần nằm thở tự nhiên thân con hay bị run động
00:14:32 Câu hỏi 18: Ăn thịt là trược, nếu tà nhập rồi thì làm sao?
00:16:10 Câu hỏi 19: Trong chơn đạo có thêm một chơn đạo nữa
00:17:00 Câu hỏi 20: Không phải một thái dương hệ, 7 thái dương hệ?
00:17:30 Câu hỏi 21: Trên đời này không có chơn lý! Nếu ta tu cao thì không còn chơn lý nữa?
00:19:03 Câu hỏi 22: Con nít 9-10 tuổi có thể tu được không?
——————————————————————————
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp:
Video Đức Thầy giảng, vovionline:
Nghe Đức Thầy giảng, voviaudio:
Nhạc Đạo Vô Vi:
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi:
Radio Nam California:
Mục Bé Tám:

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

2 thoughts on “Điển Tâm Là Gì ? 22 câu Vấn Đạo – Khóa Phát Tâm Tu Thiền – Thiền Viện Nhẫn Hòa 18-9-1987

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.