HẬU QUẢ SAU KHI CHÍCH SẼ NHƯ THẾ NÀO..?- THE KING CHANNEL – 02/25/2021THE KINGRADIO — Broadcasting Live from the Heart of the United States — Washington DC and serving the audiences around the world.
The news is broadcasting in Vietnamese, and Nguy Vu, Kingradio’s owner, with 20+ years of experiences, is providing to Vietnamese community not only the latest news in Business, Politics, but also sharing analysis, debate, and comments regarding these popular topics.
Our live Broadcasting is scheduled every morning 7 days a week, starting from 8:30AM EST, and every evening from Monday to Saturday, starting at 8:30PM EST.
Replay will be uploaded daily, right after the Live Broadcasting on our Channel.
If you have any concerns, please do not hesitate to contact us via following channels:
Phone: 571-502-9989
Email: nguyvuradio@gmail.com
Address: The Kingradio
6763 Wilson Blvd, Ste 6AB
Falls Church VA 22044

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

23 Comments

  1. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👍👍👍👍👍👍👍👍🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  2. Một thẳng phản quốc o ha viện đi đầu to một người yêu nước TT thứ 45 o nước Mỹ, chuyện lạ nhưng có thật 100% . Đúng la cs bao giờ cũng làm những điều ngược lại.

  3. CUMO giết người GIÀ, Bọn Dân Chủ giết THÁI NHI,chúng đều lả bọn giết người! Thái Nhi hay Người Lớn, người già đều cũng là CON NGƯỜI bởi THƯƠjNG ĐẾ sinh ra! Giết Người Chúng phải đền mạng ! Mạng Sống và linh hồn của chúng đã bán cho SATAN ! Chúng sẽ đi về đầu ? Vào HOẢ NGỤC!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *