Kinh Doanh Lan Như Thế Nào Để Thành Công

9 thoughts on “Kinh Doanh Lan Như Thế Nào Để Thành Công

  1. Cảm ơn anh. Đúng như anh nói cứ chăm sóc cho lan tốt và sưu tầm nhiều mặt hoa đẹp, không quan tâm tới giá. Tới 1 lúc nào đó giá lan sẽ lên thì lúc đó vườn đã đa dạng mặt bông, số lượng đã nhiều, bán rẻ cũng ko lỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.