Lần đối đầu với Akinator, một ông thần có trí tuệ hơn cả Đám trẻ con thích chơi Minecraft…Steve:Con xin đa tạ ông Akinator ạ!
Mojang:I don’t care
Akinator:Vậy dshfhsbehgfgdsehbfjdbshebfsbdfsbehjbfdbshbefndbsvcnxenuwhgfhbdvhcbxenrhbgvhfdbvhxrmnbghbfbnv xbeghghfdgfrbg hay chơi Minecraft là ai?
Mojang:😑😑😑😑 Cạn lời……………………

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *