3 Comments

  1. Con boss smile bên cạnh là dễ ko kém con golbin luôn. Cho mấy quả cầu nổ trong phạm vi boss để nó phân tách về dạng 2 con nhỏ rồi 1 hit 1 kill là qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *