21 Comments

  1. Dũng ơi anh làm casino 30 năm cho nên không bao giờ anh khuyến khích ai đi casino Cả vì ăn một ngày thua lại hai ngày rất hiếm có người biết dừng lại đó là sự thật không chơi thì tốt hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *