Nhiều hợp đồng BHNT_hưởng quyền lợi như thế nào?|Thế Nhân Thọ TVTuyển đại lý trên toàn quốc, Liên hệ hợp tác:
Zalo/ĐT: 0912267866
Fanpage:
Facebook:
—————————————————–
Câu hỏi: Tôi có nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau, nếu không may xảy ra rủi ro thì tôi có được hưởng quyền lợi theo tất cả các hợp đồng đó bảo hiểm hay không? Việc tách/nhập giữa các công ty bảo hiểm có ảnh hưởng gì đến quyền lợi bảo hiểm của khách hàng hay không?
Trả lời:
Trường hợp người được bảo hiểm được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau, khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm trên, thì người đó có quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng nếu không có hạn chế về số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào.
Theo quy định của pháp luật, mọi trường hợp chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bào không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua bảo hiểm. Bộ Tài chính Việt Nam là cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát và phê duyệt các trường hợp chia tách, hợp nhất, sáp nhập này nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Lịch sử đã chứng minh, công ty bảo hiểm của Nhật Bản mua lại Bảo Minh CMG của Việt Nam với cái tên Daiichi Việt Nam năm 2006. Dù chủ sở hữu và tên công ty có thay đổi, mọi quyền lợi, nghĩa vụ của tất cả khách hàng tham gia bảo hiểm với Bảo Minh – CMG hiện nay đều sẽ được thực hiện đúng như đã cam kết trong Hợp đồng bảo hiểm đã ký. Hơn nữa, đối với bảo hiểm, chữ tín và niềm tin vẫn là yếu tố quyết định tới sự sống của công ty bảo hiểm.
Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, nếu một doanh nghiệp bảo hiểm giải thể, sáp nhập…, thì phải chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp khác. Sau khi chấp thuận hồ sơ đề nghị chuyển giao, Bộ Tài chính sẽ cấp giấy phép điều chỉnh cho doanh nghiệp chuyển giao phù hợp với các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp chuyển giao còn được phép tiến hành.
#Có_nhiều_hợp_đồng_hưởng_quyền_lợi_như_thế_nào;
#Nhiều_hợp_đồng_BHNT;

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.