17 Comments

  1. Nói thì khó tin đó.Nhưng từ khi còn bé mình luôn giúp mọi người xung quanh cả người lạ cả việc khó…miễn trong khả năng làm đc. Rồi đến lúc mình cần sự giúp đỡ dù nhỏ thôi cũng chỉ nhận được một lý do, nhiều lần tự mình hiểu biết mình nên làm gì và không nên làm gì.
    Trong rất nhiều Video của QA mình tự chọn những bước cứ y như Video của bạn vậy, không phải hoàn toàn mà cũng rất nhiều. Có một điều nuốn chia sẻ lại; Khi mình đang trong giai đoạn " nhiễu " mình rất dễ…quên những suy nghĩ mà mình tâm đắc trong mình…bởi bản thân và suy nghĩ lúc này khá rối mà nên khi nghe những Clip y như mình từng nghĩ đến và ưu tiên thì nên lưu lại bằng cách riêng, vậy là mình đã loại bớt những sn không ưu tiên ra khỏi tâm tư ❤
    Cảm ơn bạn QA nhé! ☘

  2. Cảm ơn vũ trụ. Cảm ơn QA. Cảm ơn cuộc sông này. Xin QA đoc châm lại khi có cac câu hỏi hương dẫn để người nghe kipk ghi lại hocj hỏi . cảm ơn. Cám ơn cám ơn.

  3. Cảm ơn Vũ trụ,cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,cảm ơn cuộc sống này vì giờ đây tôi đã gặp được người dẫn đường chỉ lối! Cảm ơn bậc thầy tâm linh của đời tôi" Quốc Anh".

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *