13 Comments

  1. Ae đừng chú trộng lc quá nhiều hay chủ yếu chỉ số cao hay không à tui nè lc 10tr pk không lại lc 5tr lc chỉ ảo thôi pk chủ yếu chỉ số ai cao hơn là thắng lc để coi chơi thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *