Tôi sửa cái nhà sàn cũ thành du thuyền. Tại sao không?

  12 Th8 2021  Bạn có căn nhà cũ, tồi tàng. Đừng buồn. Hãy tự tin cải tạo nó thành một chiếc du thuyền. Tôi đã làm thế này. Ít nhất cũng là căn nhà độc đáo.
Thiên thần của tôi đã xuất hiện. Tôi thiệt là lo khi nó lớn dần phải sống trong căn nhà sàn cũ kỹ, tồi tàng này sao. Nó sẽ tủi thân với bạn bè khi phải ở trong một căn nhà thế này. Tôi ngẫm mãi cuối cùng quyết định biến căn nhà sàn của mình thành một chiếc du thuyển. Hay ít nhất cũng lạ, có một không hai để con gái tự hào, tự tinh với mọi người.
Vậy là huy động tiền, được 100 triệu. Làm.
Chỉ nhờ thợ làm mấy cái chuyện căn bản như gia cố trụ sàn, lót lại cái sàn vững chắc. Phần làm mọc thì tôi tự ra tay.
Và cứ mỗi chiều, tối đi làm về, hay thứ bảy, chủ nhật, tôi tranh thủ làm thợ mọc. Tôi đã tốn khá nhiều công sức, nhưng bù loại rất vui và hạnh phúc.
Đến giữa năm 2020, sau 6 tháng thi công, tôi đã có một căn nhà lai du thuyền. Thiên thần của tôi lớn dần. Nó tập đi, vui đùa thích thú trên chiếc du thuyền của tôi.
Bạn bè đôi khi khoái, đến nhà tôi để câu cá, hưởng cảm giác đang câu cá trên du thuyền.
Tôi là Trần Vũ, một phóng viên ở tỉnh Cà Mau nhé. Tôi có 4 Kênh Youtube. Là các kênh @Tran Vu, @Ao, @Clip Sự Thật và Kênh này, Kênh @Cơ Giới TV.

You have an old, shabby house. Do not be sad. Renovate it with confidence into a yacht. I did this. At least the house is unique.
My angel appeared. I’m really worried when he grows up to live in this old, shabby house on stilts. He would feel sorry for his friends when he had to stay in a house like this. I thought for a long time and finally decided to turn my stilt house into a yacht. Or at least it’s strange, there is a unique way for girls to be proud and confident with everyone.
So raise money, get 100 million. Do.
Just ask the mechanic to do some basic things like reinforcing the floor pillars, re-lining the solid floor. The part that grows, I do it myself.
And every afternoon, coming home from work at night, or Saturday and Sunday, I enlist as a builder. I put in a lot of work, but it’s a lot of fun and happiness.
By mid-2020, after 6 months of construction, I had a yacht hybrid house. My angel is growing. He learns to walk, plays happily on my yacht.
Friends sometimes like, come to my house to fish, enjoy the feeling of fishing on a yacht.
My name is Tran Vu, a reporter in Ca Mau province. I have 4 Youtube Channels. Are channels @Tran Vu, @Ao, @Clip Truth and This Channel, Channel @Mechanized TV.

#Sửanhàcũthànhduthuyen #Ao

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.