Tú Nhi là nàng sao? – Mễ Lương (Remix) 秀儿是你吗 – 米良 (Dj版)Tiếng Hoa: 秀儿是你吗 – 米良
Phiên Âm: Xiu Er Shi Ni Ma – Mi Liang
Hán Việt: Tú Nhi thị nhĩ ma – Mễ Lương

Nguồn: https://tdvn.com.vn/

42 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *